Speedheater

  Med speedheater tar du enkelt bort färg, lack, och kitt.

 Speedheatern hjälper dig att ta bort all färg så att du kan börja om på en helt ren yta miljövänligt, enkelt och snabbt.

Speedheater använder IR-teknik (infraröd värme.