Legosågning

Vi jobbar i moderna sågverk som uppfyller dagens krav. Här förädlar vi eget samt kunders timmer efter önskemål.

Klingsågverk för traditionell sågning av stockar.

Bandsågverk för det grövre timmret ex. lövträd. Har kapacitet att såga 5 m långa upp till 700 mm grova stockar.